rozmery

otvoru pre typizované dvere o šírke 80 cm

 

SšD - svetlá šírka dverí .......................... 806 mm

SVD - svetlá výška dverí ........................1972 mm

šSO - šírka stavebného otvoru ........ 880 - 920 mm

VSO - výška stavebného otvoru ... 2010 - 2040 mm

VšZ - vonkajšia šírka zárubne ................. 970 mm

VVZ - vonkajšia výška zárubne ............. 2054 mm

VšD - vonkajšia šírka dverí ..................... 848 mm

 

login